Huisregels

 • Op zaterdag is het vanaf 19.00u niet meer toegestaan om fietsen mee te nemen op het festivalterrein. Alle fietsen dienen buiten de fuiken in het centrum te blijven en op de daartoe aangewezen plaatsen te worden gestald.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van het hiertoe bevoegde en herkenbare personeel.
 • Om toegang te krijgen tot betaalde activiteiten tijdens het festival is een geldig toegangsbewijs noodzakelijk.
 • Het is verboden onder andere de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: etenswaren, glaswerk, harddrugs, lachgas, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
 • De beveiliging behoudt zich het recht voor om mensen de toegang te weigeren, van het festivalterrein te verwijderen.
 • Wildplassen is niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Er kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.
 • Verkoop of promotie van goederen of diensten op het festivalterrein is niet toegestaan. Uitgezonderd hiervan is merchandising van optredende artiesten.
 • Tijdens DjazzVibes worden beeld- en audiomateriaal gemaakt wat door de organisatie gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiervoor een vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd is aan de bezoekers.
 • Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, of uitingen van racisme en/of discriminatie worden niet getolereerd.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Schade veroorzaakt door personen aan het terrein wordt verhaald op de dader.

De huisregels worden op het festivalterrein gecommuniceerd.